Cornel Cerdd - Piano lessons. Gwersi piano.
                                  Glesni Davies ATCL BA

07833 494163 

 
'Dw i'n byw yn Rhisga, Casnewydd ers Ionawr 2016 ar ôl treulio tair blynedd yn Sir Gaerfyrddin, a thair blynedd yng Nghaerdydd cyn hynny. Sefydlais 'Cornel Cerdd' yno ym mis Medi 2009.  Cyn hynny, gwnes fy ngradd (Music with Instrumental Teaching) ym Mhrifysgol Chichester, West Sussex. Mae gen i dros ddeng mlynedd o brofiad mewn dysgu piano (yn cynnwys cyfnod yn gweithio mewn ysgol gerddoriaeth yn Hampshire lle roeddwn yn dysgu hyd at 25 o ddisgyblion yr wythnos) a chyfeilio ar gyfer unigolion a chorau. 
Mi wnes i'n ATCL (Associate of the Trinity College of London) mewn perfformio ar y piano pan oeddwn yn 17. 

 
 
I live in Risca, Newport. I moved here in January 2016 after spending three years in Carmarthenshire and three years in Cardiff before that.  I established 'Cornel Cerdd' there in September 2009. Prior to that I completed my degree (in Music with Instrumental Teaching) at Chichester University, West Sussex.  I have over ten years experience of teaching piano (including a period of time working at a music school in Hampshire where I was teaching up to 25 pupils a week) and in accompanying for individuals and choirs.
I did my ATCL (Associate of the Trinity College of London) in piano performance at the age of 17.

Website Builder provided by  Vistaprint